UUDISED/TEATED
Kooli tn. 5, Rapla vald,
Rapla maakond, 79603
Kiirelt leitav
Metsatuka lasteaed
KOOLIPERE

Lingid

direktor        58542120
e-post          kool@kodila.edu.ee
õp. tuba       48 94 868
üldmob.        53 321 222

Nuputa!

Aeg


Juhendaja Margit Kalmet

Eesmärgid
  • Õpilases tärkab huvi matemaatika vastu
  • Õpilane suhtub positiivselt matemaatikaga tegelemisse
  • Õpilasel arenevad matemaatilised oskused, vilumused, vaimsed võimed, loovus ja loogiline mõtlemine

Tegevused
Siin ei ole igav, sest me lahendame koos nii lihtsamaid nuputamisülesandeid kui ka ragistame ajusid keerulisemate probleemide kallal ning õpetaja abiga saab kõikidest pähklitest jagu! Nuputades areneb Sinu tähelepanekuvõime, taibukus, leidlikkus ja loogiline mõtlemine!
Kevadel osalevad kõik nuputajad rahvusvahelisel matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel "Känguru"

                                       
Õpilaste tegemised