UUDISED/TEATED
Kooli tn. 5, Rapla vald,
Rapla maakond, 79603
Kiirelt leitav
Metsatuka lasteaed
KOOLIPERE

Lingid

direktor        58542120
e-post          kool@kodila.edu.ee
õp. tuba       48 94 868
üldmob.        53 321 222

HUVIRINGID
MEIE KOOLIS
SOTSIAALAINED          KUNSTIAINED        MATEMAATIKA
VÕÕRKEELED              LOODUSAINED       KEHALINE KASVATUS
Huvitegevuse peaeesmärk:
  • Kool pakub õpilasele võimalusi enda eelduste arendamiseks.
  • Kooli huvitegevus toetab õppe- ja kasvatuseesmärke õpilaste kasvatamisel ja arendamisel.
Tegevus:
  • Erinevate huviringide kaudu õpilaste loovuse,  mõtlemise, sportlikkuse, keskkonnasäästlikkuse, esinemisoskuse ja -julguse jne. arendamine.


Õpilaste tegemised